Nén Hình ảnh miễn phí

Làm thế nào để Nén hình ảnh của bạn trong ba bước đơn giản:

  1. Đầu tiên, sử dụng "Chọn tập tin ..." nút và trình duyệt máy tính để bàn của bạn, chọn hình ảnh của bạn và nhấn OK. ImageResizer hỗ trợ phần mở rộng khác nhau như Jpg, Gif, Png, Tiff, vv trang web phụ thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn và kích thước của hình ảnh của bạn, do đó thời gian tải lên có thể được thay đổi.
  2. Sau đó, bấm vào "Nén ảnh" để bắt đầu sử dụng hình ảnh trực tuyến của chúng tôi biên tập. Bằng cách nhấp vào "Nén ảnh" nút, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện .

Thực hiện theo các hướng dẫn của các biên tập viên và nén hình ảnh của bạn một cách dễ dàng.

1. Chọn một tập tin hình ảnh:

JPG | GIF | PNG | BMP | TIF | ICO

2. Chọn một tập tin hình ảnh:

Nén Ảnh