cây trồng Hình ảnh miễn phí

Làm thế nào để Cắt hình của bạn trong ba bước đơn giản

  1. Đầu tiên, sử dụng "Chọn tập tin ..." nút và trình duyệt máy tính để bàn của bạn, chọn hình ảnh của bạn và nhấn OK. ImageResizer hỗ trợ phần mở rộng khác nhau như Jpg, Gif, Png, Tiff, vv trang web phụ thuộc vào tốc độ kết nối internet của bạn và kích thước của hình ảnh của bạn, do đó thời gian tải lên có thể được thay đổi.
  2. Sau đó, bấm vào "Cắt hình" nút để bắt đầu sử dụng hình ảnh trực tuyến của chúng tôi biên tập. Bằng cách nhấp vào "Cắt hình" nút, bạn đồng ý với Điều khoản và điều kiện .

theo các hướng dẫn trên trình biên tập và cắt hình ảnh của bạn một cách dễ dàng.

1. Chọn một tập tin hình ảnh:

.JPG | .GIF | .PNG | .BMP

2. Hình ảnh cây trồng miễn phí:

cây trồng Hình ảnh